Komornik – nie taki diabeł straszny jak go malują

Gdybyśmy chcieli w najprostszy sposób z charakteryzować na czym polega praca komornika wyszło by na to, ze jest on swoistego rodzaju pośrednikiem między wierzyciele, a dłużnikiem. Jego zadaniem polega mówiąc najprościej długu od dłużnika. Musi odzyskać gotówkę lub zająć mienie, które będzie tej gotówce równe. Wszystko zaczyna się od wniosku złożonego do komornika przez wierzyciela o wszczęcie egzekucji komorniczej. Widać tu strukturę postępowania: komornik działa na zlecenie wierzyciela i może być w każdym momencie przez niego odwołany. Egzekucja długu ma miejsce w przypadku braku spłaty zobowiązania na czas przez dłużnika.

Druga strona niestety ma już bardzo ograniczone możliwości jeśli chodzi o odwołanie komornika. Pojawienie się komornika wiążę się z ingerencją  w sferę naszego majątku, naszych dochodów. Komornik wykonuje swoje obowiązki poprzez zajęcie danego składnika majątkowego, a następnie poprzez jego spieniężenie. Wbrew pozorom nie jest wszechmocny i kieruje się przede wszystkim literą prawa. Co zatem tak naprawdę może zająć nam komornik:

  • Majątek: Dom, mieszkanie, działka.
  • Ruchomości zbędne do życia: RTV, AGD, wyposażenie mieszkania.
  • Inne wartościowe rzeczy: Biżuterię, meble, rower czy choćby pianino.
  • Coś co bardzo łatwo zająć, czyli nasze wynagrodzenie. Oczywiście nie całe. Musi nam zostawić kwotę wolną od zajęcia. Aktualnie (dana na 2018 rok) jest to połowa (50%) naszego wynagrodzenia, Druga połowa nie może być zajęta o czym mówią przepisy kodeksu pracy. Jeśli nasze długi związane są z alimentami możemy nieć zajęte 10% więcej.
  • Wartościowe przedmioty w naszym mieszkaniu i sprzedać w trybie licytacji komorniczej (o tym dokładniej poniżej).
  • Konto bankowe, ale i tu będzie nam musiał zostawić każdego miesiąca cześć gotówki.
  • Wynagrodzenie od osoby trzeciej z tytułu innej umowy niż umowa o pracę. Jeśli pracujemy na umowę zlecenie czy umowę o dzieło również musimy się liczyć z tym, że kwoty mogą zostać zajęte.
  • Wynagrodzenie za wynajem. W przypadku kiedy wynajmuje mieszkanie, a mamy długi, komornik może sądownie nakazać najemcy zapłatę czynszu bezpośrednio na konto komornicze.

Na powyższych przykładach widać wyraźnie, że zakres władzy komornika sądowego jest ograniczony i nie może on zabrać nam wszystkiego. Bardzo często procesy egzekucyjne są skomplikowane. Bo co ma zrobić komornik w przypadku kiedy dom ma dwóch współwłaścicieli (przykładowo należy do obojga małżeństwa?). Wtedy jeśli współwłaściciel po zawiadomieniu nie zgodzi się na zajęcie komornik ma do wyboru 2 ścieżki: albo decyduje się na pozyskanie klauzuli wykonalności albo umarza egzekucję danej nieruchomości. Jak widać na powyższym przykładzie sprawy zazwyczaj są bardzo skomplikowane. Dla kogo zatem jest praca komornika sądowego?

Komornik sądowy – człowiek z kamienia?

Praca komornika z pewnością nie należy do łatwych. Badania pokazują, że zawód komorniczy to jedna z najbardziej z nienawidzonych grup zawodowych w Polsce. Komornicy sądowi podobnie jak kontrolerzy biletów nie mają dobrej prasy. Jest to praca wysoce stresująca. Akcjom komorniczym często towarzyszy krzyk, przepychanki, wyzwiska, a próby pobicia czy zastraszania znajdują się na porządku dziennym.  Przez dłużników często traktowani są jak złodzieje, swoista mafia, która przychodzi po nie swoje pieniądze.

Dlatego ktoś kto chce wykonywać pracę komornika powinien być wysoce odporny psychicznie. Dobrze by było, gdyby pracy towarzyszyło poczucie misji. Komornicy często bowiem odzyskują pieniądze, które wynikają z alimentów, a więc dbają o dobro dzieci, bądź spieniężają majątek pracodawcy, który nie chciał zapłacić swoim pracownikom za uczciwie wykonaną pracę. Wykonują więc pracę dla ogólnego dobra społeczeństwa. Niestety większość z Nas widzi tylko jedną stronę medalu, a akcje bezprawnych egzekucji tak nagłaśnianych w mediach z pewnością nie sprzyjają temu by ujrzeć całą prawdę o tym zawodzie.

Po co komornikowi moje pianino?

Jedną z czynności, którymi zajmują się komornicy sądowi są licytacje komornicze. Wszystkie ruchomości i nieruchomości zajęte przez komornika trzeba spieniężyć. Do tego celu służą licytację. Licytuję się wszystko co ma wartość materialną. Nie licytuje się rzeczy o wartości emocjonalnej. Przykładowo ktoś kto ma psa z rodowodem, pies jest championem i jego „wartość” na rynku byłaby możliwa do spieniężenia.

Licytację nie są skomplikowane. Informacja o tym kiedy i gdzie licytacja się odbędzie musi zostać podana do publicznej wiadomości. Może zajrzeć przykładowo na stronę Krajowej Rady Sądowniczej. Następnie aby móc przystąpić do licytacji wpłacamy wadium czyli 1/10 sumy wartości licytowanego przedmiotu. W przypadku przegrania licytacji wadium jest zwracane. Są 2 terminy licytacji. Pierwsza podejmowana z urzędy kiedy cena wywoławcza wynosi 75% szacowanej kwoty i druga na ustala na wniosek wierzyciela w przypadku gdy nie uda się sprzedać ruchomości/nieruchomości podczas pierwszej – w tym przypadku cena wywoławcza wynosi 50% ceny wywoławczej.

Post Author: szybka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *