Badania kierowców – na czym polegają i kto musi je wykonywać?

Badanie kierowców pozwalają skutecznie zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wykonywane są w pracowniach psychologicznych, które są wpisane do rejestru marszałka województwa. Muszą być obowiązkowo przeprowadzane przez osoby pracujące w określonych zawodach np. kierowcy, operatorzy maszyn i inne.

Badania kierowców należy regularnie powtarzać – do ukończenia 60 lat, kierowcy zawodowi mają obowiązek wykonywania badań psychologicznych, co 5 lat. Po przekroczeniu 60 lat, każdy kierowca musi badać się, co 30 miesięcy.

Jakie osoby muszą korzystać z badań kierowców?

Badania kierowców są obowiązkiem osób pracujących w różnych zawodach, między innymi:

 • kierowcy zawodowi (kategoria C, CE, D, DE prawa jazdy)
 • kandydujący na kierowców zawodowych
 • pracodawcy zatrudniający zawodowych kierowców
 • instruktorzy oraz egzaminatorzy nauki jazdy
 • instruktorzy techniki jazdy,
 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne (ambulanse, karetki, konwoje)
 • osoby kierujące pojazdami służbowymi
 • taksówkarze
 • operatorzy maszyn i urządzeń (górnicy)
 • osoby,  które prowadziły pojazd po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego
 • osoby, które uczestniczyły w wypadku, w którym inna osoba poniosła śmierć
 • osoby wykonujące pracę na wysokości

Na czym polegają badania kierowców?

Badania kierowców składają się z kilku etapów, pierwszym etapem jest test pisemny. Podczas testu pisemnego kierowcy sprawdzani są pod względem osobowości, koncentracji i umiejętności pracy pod presją czasu. Testy dobierane są ze względu na rodzaj badania oraz wymagania na danym stanowisku.

Kolejnym etapem są testy psychologiczne, inaczej nazwane testami aparaturowymi, są dobierane indywidualnie ze względu na rodzaj badania psychotechnicznego, okoliczności i wymagania na danym stanowisku. Najczęściej do testów psychologicznych kierowców wykorzystuje się aparat krzyżowy, który skutecznie bada koordynację wzrokowo-ruchową, szybkość reakcji i odporność na zmęczenie. Innymi maszynami używanymi podczas badania kierowców są: mierniki czasu i reakcji oraz pierścień Landolta i Noktometru. Miernik czasu i reakcji umożliwia dokładnie zmierzenie długości czasu reakcji na bodźce, zaś pierścień Landolta i Noktometru to badanie w ciemni, które pozwala  zbadać dolny próg wrażliwości wzrokowej i adaptację wzroku do ciemności po olśnieniu.

Po wykonaniu testów pisemnych oraz psychologicznych, uczestnicy badania biorą udział w wywiadzie psychologicznym (rozmowa z osobą badaną). Następnie wyniki poszczególnych badań są omawiane, a uczestnicy otrzymują orzeczenia psychologiczne.

Czy można się przygotować do badania kierowców?

Badanie kierowców to nie egzamin, dlatego też niemożliwa jest jakakolwiek nauka przed jego rozpoczęciem. Na badania należy zgłaszać się wypoczętym i zrelaksowanym, niepotrzebny stres może negatywnie wpłynąć na wynik końcowy. Podczas badania psycholog opiekuje się uczestnikiem, tłumaczy mu niezrozumiałe zagadnienia, słucha i obserwuje zachowanie.

W dniu ustalonej wizyty badania należy zgłosić się do wyznaczonej jednostki z skierowaniem na badanie psychologiczne, dokumentem tożsamości (dowód osobisty/paszport/prawo jazdy), a także z okularami (jeżeli uczestnik badania nosi je na co dzień). Badanie kierowców przeważnie trwa około półtorej godziny, czas zależy od rodzaju oraz tempa pracy osoby badanej.

Co robić w przypadku uzyskania negatywnego orzeczenia psychologicznego?

Negatywne orzeczenie psychologiczne otrzymane przez kierowcę zawodowego, taksówkarza, instruktora, egzaminatora lub kierowcę pojazdu uprzywilejowanego nie zamyka przed nim ścieżki kariery. Osoby, które otrzymały takie orzeczenie mogą wnieść odwołanie na piśmie za pośrednictwem psychologa, które ma na celu przeprowadzenie ponownego badania.

Osoby kierujące  samochodem służbowym, operatorzy maszyn i osoby pracujące na wysokościach, które otrzymały negatywne orzeczenie nie mogą się odwoływać, o ich dalszym losie decyduje lekarz.

Post Author: szybka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *